W związku z sytuacją epidemiczną osoby planujące złożenie wniosku o przyznanie pomocy prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z Biurem LGD

W związku z sytuacją epidemiczną osoby planujące złożenie wniosku o przyznanie pomocy prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z Biurem LGD
(58 562 71 43) w celu ustalenia daty i godziny wizyty w Biurze LGD.
Pozwoli to na skrócenie czasu wizyty i ograniczenie kontaktu z innymi osobami.
Jednocześnie informujemy, że doradztwo prowadzone będzie drogą poczty elektronicznej bądź telefonicznie