Przypominamy beneficjentom, którzy podpisali umowy o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa Pomorskiego, że w przypadku zmian w realizacji operacji, skutkujących podpisaniem aneksu do umowy (np. przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność) konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnej opinii LGD „Wstęga Kociewia” w sprawie zmiany.

Przypominamy beneficjentom, którzy podpisali umowy o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa Pomorskiego, że w przypadku zmian w realizacji operacji, skutkujących podpisaniem aneksu do umowy (np. przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność) konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnej opinii LGD "Wstęga Kociewia" w sprawie zmiany. 

Zasady opiniowania zmian w umowach są szczegółowo opisane w procedurze oceny i wyboru operacji konkursowych w rozdziale XI Wydanie opinii o możliwości zmiany umowy.