LGD dokona oceny wniosku tylko i wyłącznie na podstawie złożonych dokumentów. Nie ma możliwości poprawiania i uzupełniania złożonego wniosku i załączników przed oceną przez Radę Programową! Ponadto obecnie będzie możliwe dokonanie w terminie 7 dni tyko jednych poprawek na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego.

W związku z tym prosimy o staranne i kompletne wypełnienie wniosku o przyznanie pomocy i załączników, a także innych dokumentów, a w szczególności dołączenie dokumentów wymienionych we Wniosku o przyznanie pomocyOpisie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (liczba złożonych wniosków podlega kontroli podczas składania wniosku).
O kolejności na liście operacji wybranych może decydować (w przypadku uzyskania przez dwa lub więcej wniosków równej liczby punktów) kolejność złożenia wniosków. Jeśli masz już gotowy i kompletny wniosek nie zwlekaj!

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem LGD.
Korzystanie z doradztwa jest premiowane dodatkowymi punktami wg lokalnych kryteriów wyboru.

Wnioski mogą być składane tylko osobiście przez wnioskodawcę, pełnomocnika lub osobę upoważnioną pisemnie.