Informujemy, iż od 9 września 2017 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informujemy, iż od 9 września 2017 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z tym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowe formularze wniosków (wersja 3 z), które obowiązują od 16 października 2017 r. 

Wnioskodawcy, którzy będą wezwani do uzupełnień lub rozliczać się z Samorządem Województwa, powinni złożyć dokumenty na obowiązującym formularzu.
Wnioski dostępne są na stronie ARiMR