W związku z sytuacją epidemiczną Zarząd stowarzyszenia na ostatnim posiedzeniu podjął decyzję o potrzebie zmiany Regulaminu Pracy Rady Programowej LGD „Wstęga Kociewia”.

Zaproponowana zmiana ma umożliwić podejmowanie, w wyjątkowych sytuacjach, decyzji w trybie zdalnym, oczywiście z zachowaniem wszytkich etapów oceny i  wyboru operacji. Członkowie organu decyzyjnego będą przesyłać  dokumenty wymienione we „Wzorach pism” oraz decyzje w sprawie podjęcia uchwał objetych Porządkiem obrad za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiana dotyczy §18 i polega na dopisaniu ustępu 2.

 

Prosimy o przesyłanie uwag do przedstawionej propozycji na adres Biura LGD do dnia 10.04.2020 (piątek)

lgd@wstega-kociewia.pl

Zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane przez Zarząd przed podjęciem stosownej uchwały.

W załączeniu pojekt Regulaminu.

 

regulamin_pracy_rp_2_-_26.03.2020.doc