W związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz zakończonymi niedawno naborami wniosków, LGD Wstęga Kociewia wprowadzić musi do swoich Procedur i Regulaminów rozwiązania umożliwiające dalsze prace nad złożonymi wnioskami.

W piątek upłynął termin przyjmowania opinii na temat dopuszczalnych rozwiązań.

W odpowiedzi na otrzymane uwagi prezentujemy zaproponowane zmiany w dokumentach

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz zakończonymi niedawno naborami wniosków, LGD Wstęga Kociewia wprowadzić musi do swoich Procedur i Regulaminów rozwiązania umożliwiające dalsze prace nad złożonymi wnioskami.

W piątek upłynął termin przyjmowania opinii na temat dopuszczalnych rozwiązań.

W odpowiedzi na otrzymane uwagi prezentujemy zaproponowane zmiany w dokumentach:

 

Procedury – zmiany zaznaczono na żółto

Procedura – granty

Procedura – konkurs

 

Wzory Pism – dodatkowy wzór pisma na końcu dokumentu

Wzory pism – granty

Wzory pism – konkurs

 

Regulamin – zmianie ulega paragraf 18

Regulamin Pracy Rady Programowej

 

Prosimy o przesyłanie uwag do przedstawionej propozycji do czwartku (16.04.2020) na adres Biura LGD lgd@wstega-kociewia.pl

Zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane przez Zarząd przed podjęciem stosownej uchwały.