Informujemy, iż wzory pism stosowane w procedurze oceny i wyboru operacji (konkurs) znajdują się w menu po lewym stronie, w części „Wdrażanie LSR”.

Informujemy, iż wzory pism stosowane w procedurze oceny i wyboru operacji (konkurs) znajdują się w menu po lewym stronie, w części "Wdrażanie LSR".