W związku z informacjami przekazywanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o błędach w bazie EP (Ewidencja Producentów) w zakresie danych dot. beneficjentów zwracamy uwagę Beneficjentom poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”…

W związku z informacjami przekazywanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o błędach w bazie EP (Ewidencja Producentów) w zakresie danych dot. beneficjentów zwracamy uwagę Beneficjentom poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, którzy:
1. będą ubiegali się o wsparcie albo
2. już podpisali umowy ale jeszcze nie złożyli wniosku o płatność I transzy lub
3. już złożyli wniosek o płatność I transzy, ale płatność nie została im wypłacona
że jeżeli założą nowy (np. FIRMOWY) rachunek bankowy i przedstawią go wraz z wnioskiem o płatność, jako rachunek, na który mają być wypłacone transze, muszą udać się do odpowiedniego ODDZIAŁU POWIATOWEGO ARIMR, aby uaktualnić wpisany tam numer rachunku bankowego. W tym celu muszą mieć dokument wskazujący nowy numer rachunku bankowego – czyli muszą dokonać aktualizacji danych w bazie EP w Oddziale Powiatowym ARiMR.

W przypadku nie uaktualnienia ww. danych, przed złożeniem wniosku o płatność, procedura wypłaty środków finansowych będzie wydłużona o czas uaktualnienia numeru rachunku bankowego w Oddziale Powiatowym ARiMR.