Przypominamy, że wszyscy beneficjenci, którzy otrzymali pomoc finansową od LGD Wstęga Kociewia zobowiązani są do złożenia Ankiety monitorującej – niezwłocznie po zrealizowaniu swojej operacji.

Do Biura LGD należy dostarczyć (wraz z załącznikami) wypełniony formularz ankiety monitorującej beneficjenta.

Poniżej znajduje się do pobrania wersja edytowalna z podziałem na poszczególne działania:

ankieta-monitorujaca-Inwestycje (1)

ankieta monitorująca podejmowanie

ankieta monitorująca rozwijanie

Jest to niezbędne, ponieważ pozwala LGD określić poziom wskaźników, jakie udało się osiągnąć poprzez realizację Państwa operacji.