Drodzy Członkowie!

Zapraszam na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia”, które odbędzie się 13.01.2023 r. (piątek) o godz. 9.00 w Restauracji „Piaskowa” w Tczewie, ul. Piaskowa.

W wypadku braku kworum wyznaczam II termin posiedzenia, w tym samym dniu i miejscu o godz.9.30.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta
  3. Przyjęcie Porządku obrad
  4. Podjęcie uchwały I/01/2023 w sprawie zmian w statucie stowarzyszenia
  • Dyskusja
  • Podjęcie uchwały
  1. Sprawy różne:
  • Przedstawienie stanu prac na Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2021-2027- konsultacje w formie warsztatu
  1. Zamknięcie posiedzenia.

Wspólny posiłek

Ze względu na wagę problematyki objętej porządkiem obrad proszę o niezawodne przybycie.

 

Z poważaniem

Bogdan Badziong
Prezes Zarządu

LGD „Wstęga Kociewia”

W załączeniu przesyłam projekt uchwał oraz statut.

Uchwała zmiana statutu

Statut 13.01.2023 zmiany

Pełnomocnictwo (stowarzyszenie)

Zaproszenie i porządek obrad 13.01.2023

Jednocześnie informuję, że:

  • zgodnie z zapisami§15 ust.2 Statutu „… w drugim terminie Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków”.