23 maja br. odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego podjęto następujące uchwały:

✅w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2022 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”
✅w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027
✅w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w LSR i załącznikach
✅w sprawie uchwalenia statutu stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia”.
Dziękujemy za przybycie i owocną pracę!
Wstęga Kociewia - Resized 20230523 112608Wstęga Kociewia - IMG 20230523 102920