Walne Zebranie Członków

Informujemy, że doroczne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia” planowane jest na dzień 23.05.2023 r. (wtorek) w Tczewie.

W programie jak zwykle podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi organizacji, ale także dyskusja o Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 oraz o zmianach w Statucie, a także informacje o bieżących działaniach LGD.

Szczegółowa informacja o miejscu i godzinie rozpoczęcia obrad zostanie podana w terminie późniejszym, podobnie jak projekty uchwał oraz dokumentów.