Z przyczyn niezależnych od LGD „Wstęga Kociewia” w związku z dalszym opóźnieniem prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021- 2027  informujemy, że spotkanie informacyjne, które miało odbyć się 24.11.2022 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie nie odbędzie się. 

O nowym terminie spotkania poinformujemy Państwa niebawem.