W dniu 02.06.2022 r. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Prezesi LGD Bogdan Badziong i Piotr Kończewski podpisali w obecności Marszałków umowę na wsparcie przygotowawcze.

Dzięki środkom z tej umowy LGD może rozpocząć prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2021-2027. Zaplanowano prace zespołu roboczego, spotkania z mieszkańcami, warsztaty. Jesteśmy otwarci na sugestie – zachęcamy do kontaktów z Biurem LGD.

Niebawem więcej informacji –>  www.wstega-kociewia.pl/przygotowanie-lsr-na-lata-2021-2027