Posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia” związane z oceną i wyborem operacji do dofinansowania dla naborów 2/2016, 3/2016 i 4/2016 odbędzie się w dniu 5 stycznie 2017 r. (czwartek) o godz. 9:30 w Domu Kultury w Subkowach, ul. Wybickiego 22.

Posiedzenie Rady Programowej Loklanej Grupy Działania „Wstęga Kociewia” związane z oceną i wyborem operacji do dofinansowania dla naborów 2/2016, 3/2016 i 4/2016 odbędzie się w dniu 5 stycznie 2017 r. (czwartek) o godz. 9:30 w Domu Kultury  w Subkowach, ul. Wybickiego 22.