Informujemy, że Posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia” związane z oceną i wyborem operacji do dofinansowania dla naborów: 20/2020 i 21/2020, odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 r(piątek). Ze względu na zagrożenie epidemiczne Rada Programowa dokona oceny i wyboru operacji w trybie korespondencyjnym.