W związku z ogłoszonym naborem wniosków LGD „Wstęga Kociewia” organizuje szkolenie dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej. Uwaga! Zmiana terminu!

W związku z ogłoszonym naborem wniosków LGD "Wstęga Kociewia" organizuje szkolenie dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej. Uwaga! Zmiana terminu! 

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 listopada br. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Restauracji Piaskowa w Tczewie, ul. Piaskowa 3.

Celem szkolenia jest przekazanie  informacji o: trybie i zakresie przyznawania pomocy, zobowiązaniach wynikających z umowy przyznania pomocy, a w szczególności o sposobie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i załączników.

Korzystanie z usług doradczych organizowanych przez LGD, w tym udział w szkoleniach, jest brane pod uwagę podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy.
Udział w szkoleniu jest  bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu na szkolenie  decyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Biurem LGD  "Wstęga Kociewia" – 58 562 71 43, lgd@wstega-kociewia.pl