LGD „Wstęga Kociewia” zaprasza na bezpłatne szkolenie – warsztat  pt.: „Metody animacji społecznej”, które odbędzie się w dniu 6.06.2024 r.  (czwartek) w Tczewie.

Planowany czas trwania szkolenia – min. 7 godzin.

W programie szkolenia m.in.:

  1. Główne założenia i rola animacji społecznej, szczególnie w stosunku do grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  2. Diagnoza społeczności lokalnej – punkt wyjścia w działaniach animacyjnych
  3. Współpraca na rzecz dobra wspólnego – o sojusznikach, partnerach i budowaniu relacji
  4. Planowanie współpracy lokalnej
  5. Komunikacja ze społecznością

Jest ono adresowane do wszystkich mieszkańców obszaru LGD, a w szczególności osób o wysokim autorytecie i zainteresowanych ożywieniem lokalnych społeczności. Program szkolenia pozwoli na wyposażenie uczestników we wiedzę i umiejętności przydatne także w wykorzystaniu środków finansowych będących w dyspozycji LGD, w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata2021-2027, zarówno w odniesieniu do naborów konkursowych jak grantowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: lgd@wstega-kociewia.pl do dnia 3.06.2024 r.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.