Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na szkolenie dot. zmian w kryteriach oceny i wyboru operacji, które odbędzie sie 4 lipca (wtorek) w Restauracji „Piaskowa” w Tczewie, początek o godz. 10.00.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na szkolenie dot. zmian w kryteriach oceny i wyboru operacji, które odbędzie sie 4 lipca (wtorek) w Restauracji „Piaskowa” w Tczewie, początek o godz. 10.00

Plan szkolenia:
Zmiana kryteriów oceny i wyboru operacji

 • 10:00 – 11:30  Powitanie. Przedstawienie celów i zakresu szkolenia.
  Analiza Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność pod kątem zapisów związanych z kryteriami oceny i wyboru operacji, procedury zmiany kryteriów, sposobu monitorowania i ewaluacji wdrażania LSR pod kątem efektywności i trafności oceny operacji przez Radę LGD.
   
 • 11:30 – 11:45  przerwa kawowa
   
 • 11:45 -13:15  Wypracowanie propozycji zmian kryteriów oceny i wyboru operacji wraz z uzasadnieniem wprowadzonych zmian.
   
 • 13:15 -13:30  przerwa kawowa
   
 • 13:30 – 14:15  Opracowanie Formularza zgłaszania uwag do propozycji zmian „kryteriów oceny i wyboru operacji” do zastosowania w procesie konsultacji społecznych.
   
 • 14:15 – 14:45  podsumowanie, dyskusja

Zgłoszenia telefonicznie, bądź mailowo: 58 562 71 43, lgd@wstega-kociewia.pl