W dn. 3 października br. odbyło się szkolenie dla członków Rady Programowej, Zarządu i pracowników Biura LGD.

W dn. 3 października br. odbyło się szkolenie dla członków Rady Programowej, Zarządu i pracowników Biura LGD. Podczas spotkania analizowano zaktualizowane Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zaprezentowano również wnioski o przyznanie pomocy, instrukcje i projekty umów na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

W drugiej części szkolenia przeprowadzono warsztaty w zakresie przebiegu wstępnej oceny wniosków w trybie konkursowym, szczególną uwagę zwracano na analizę zapisów procedur oraz ćwiczenie na postawie przykładowych wniosków. Omówiono również przebieg oceny wniosków – wybór operacji, ustalenie kwoty wsparcia oraz procedurę składania potencjalnych protestów.

dsc_0424