W związku z ogłoszonym naborem wniosków LGD „Wstęga Kociewia” organizuje szkolenie dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej.
Szkolenie odbędzie się w dniu 27 stycznia (piątek) o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Tczew, ul Lecha 12.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków LGD "Wstęga Kociewia" organizuje szkolenie dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej.

Szkolenie odbędzie się w dniu 27 stycznia br. (piątek) o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Tczew, ul Lecha 12.

Celem szkolenia jest przekazanie  informacji o: trybie i zakresie przyznawania pomocy, zobowiązaniach wynikających z umowy przyznania pomocy, a w szczególności o sposobie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i załączników.

Korzystanie z usług doradczych organizowanych przez LGD, w tym udział w szkoleniach, jest brane pod uwagę podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy.

Udział w szkoleniu jest  bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu na szkolenie  decyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Biurem LGD  "Wstęga Kociewia" – 58 562 71 43.