Szkolenie dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w zakresie „podejmowanie działalności gospodarczej”  odbędzie się w dniu 6.11.2020 (piątek), początek o godz. 9.00.

Ze względu na sytuację epidemiczną odbędzie się ono w trybie zdalnym.

Osoby zainteresowane udziałem  w szkoleniu  prosimy o przekazanie do 5.11.2020 (czwartek) do godz.  12.00, a adres poczty elektronicznej (lgd@wstega-kociewia.pl) informacji  z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej,  na który w dniu 5.11.2020 zostanie wysłany link do szkolenia.

Wymogiem  uczestnictwa jest  zainstalowanie na swoim komputerze przed rozpoczęciem szkolenia aplikacji  Microsoft Teams.

W trakcie szkolenia  możliwe będzie  zadawania pytań (zostaną w tym zakresie zaplanowane przerwy w poszczególnych jego częściach).

W celu maksymalnego wykorzystania szkolenia prosimy o wypełnienie,  zgodnie z instrukcjami , Wniosku o przyznanie pomocy i Biznesplanu  najdokładniej jak to możliwe. Wszystkie niezbędne dokumenty stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze wniosków.  Dokładne zapoznanie się   z ww. dokumentami  umożliwi  zadawanie właściwych pytań.

Udział w szkoleniu jest punktowany zgodnie lokalnymi kryteriami wyboru.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem LGD.