10 lutego obchodzić będziemy Światowy Dzień Kociewia.
Święto zostało ustanowione w 2007 roku, na pamiątkę pierwszej pisemnej wzmianki o naszym regionie z 1807 roku. Wtedy oddziały polskie walczyły przeciwko zaborcy, w wojnie francusko-pruskiej na Pomorzu. Podpułkownik Józef Hurtig raportował Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu, że wysyła „patrol ku Gociewiu”.
Wstęga Kociewia - K day2024 poziom modrak