W dniu 24.10.2019r pomiędzy  Województwem Pomorskim  a LGD "Wstęga Kociewia" została podpisana umowa przyznania pomocy na realizację projektu grantowego pn. "Świetlicę swą widzę ogromną , czyli  organizacja wydarzeń i szkoleń podnoszących poziom kapitału społecznego , w tym związanych z zachowaniem dziedzictwa, ochrony środowiska i klimatu" o nr 00789-6935-UM1121315/19 w którym zostanie osiągnięty cel:" Wzmocnienie aktywności mieszkańców poprzez wsparcie organizacji ciekawych  wydarzeń i szkoleń organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną".

W ramach operacji zostaną zrealizowane 3 zadania grantowe:

  1. Kociewskie Forum Kobiet – "Kuźnia rozmaitości";
  2. Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew – "Eko kreatywni – Eko odpowiedzialni";
  3. Chorągiew Husarska Województwa pomorskiego – "Na koń – szkolenie jeździeckie dla młodzieży";

i osiągnięte następujące wskaźniki:

  1. Liczba szkoleń/wydarzeń – 3;
  2. liczba osób uczestniczących w szkoleniach/wydarzeniach w tym z zachowaniem dziedzictwa i w zakresie ochrony środowiska  i zmian klimatu – 85, w tym z grup defaworyzowanych –  80

 

Wysokość przyznanej pomocy- 54 700,00 zł.

Operacja zostanie zrealizowana w terminie do 24.10.2021r.