LGD Wstęga Kociewia Tczew

SW/3/2019/G

2022-03-01T12:12:42+01:005 listopada 2019|Kategorie: Projekt SW/3/2019/G|

Wstęga Kociewia - belka z logami

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Operacja pn.: „Świetlicę swą widzę ogromną”

mająca na celu: „Wzmocnienie aktywności mieszkańców poprzez wsparcie organizacji ciekawych  wydarzeń i szkoleń organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

uzyskała wsparcie w ramach realizacji

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin i Tczew.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W dniu 24.10.2019r pomiędzy  Województwem Pomorskim  a LGD „Wstęga Kociewia” została podpisana umowa przyznania pomocy na realizację projektu grantowego pn. „Świetlicę swą widzę ogromną , czyli  organizacja wydarzeń i szkoleń podnoszących poziom kapitału społecznego , w tym związanych z zachowaniem dziedzictwa, ochrony środowiska i klimatu” o nr 00789-6935-UM1121315/19 w którym zostanie osiągnięty cel:” Wzmocnienie aktywności mieszkańców poprzez wsparcie organizacji ciekawych  wydarzeń i szkoleń organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną”.

W ramach operacji zostaną zrealizowane 3 zadania grantowe:

  1. Kociewskie Forum Kobiet – „Kuźnia rozmaitości”;
  2. Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew – „Eko kreatywni – Eko odpowiedzialni”;
  3. Chorągiew Husarska Województwa pomorskiego – „Na koń – szkolenie jeździeckie dla młodzieży”;

i osiągnięte następujące wskaźniki:

  1. Liczba szkoleń/wydarzeń – 3;
  2. liczba osób uczestniczących w szkoleniach/wydarzeniach w tym z zachowaniem dziedzictwa i w zakresie ochrony środowiska  i zmian klimatu – 85, w tym z grup defaworyzowanych –  80

 

Wysokość przyznanej pomocy- 54 700,00 zł.

Operacja zostanie zrealizowana w terminie do 24.10.2021r.

 

Informujemy, że z uwagi na trwające zagrożenie pandemią koronawirusa zmuszeni byliśmy aneksować umowy z wykonawcami zadań grantowych dla projektu „Świetlicę swą widzę ogromną”.  Działania, które pierwotnie odbyć się miały w 2020 r. zostały przesunięte w czasie.

Zadania, które  udało się zrealizować:

  •  swoje zadania zrealizowało Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet realizując operację pod tytułem „Kuźnia rozmaitości”.

Beneficjent w następujących słowach opisuje swoje działania:

W ramach operacji przeprowadzono łącznie 27 warsztatów trwających łącznie 62 h oraz zorganizowano 2 wyjazdy edukacyjno-poznawcze. Dokumentem na przeprowadzenie w/w działań jest 29 list obecności. W wydarzeniach uczestniczyło 15 osób z terenu wsi Lignowy Szlacheckie w gminie Pelplin.

Poprzez organizację różnorodnych, kreatywnych warsztatów edukacyjnych z zakresu rękodzieła i kulinariów wzrosły umiejętności manualne, twórcze i artystyczne uczestników, a wszystkie warsztaty jak i wyjazdy do okolicznych ciekawych miejsc przyczyniły się do  lepszej integracji i aktywizacji uczestniczek projektu. Wskaźnikiem zrealizowanych celów są ankiety przeprowadzone wśród uczestników operacji oraz dokumentacja fotograficzna.

Operację zrealizowano w oparciu o użyczone nieodpłatnie pomieszczenia ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej i klubu Senior+ w Lignowach Szlacheckich. Cała operacja trwała od 1 marca 2020 do 31 października 2020 roku. Udział brało 15 mieszkańców wsi Lignowy Szlacheckie z gminy Pelplin, w tym 70 % z grup defaworyzowanych. Całe przedsięwzięcie składało się z następujących etapów:

Etap I: Zorganizowano siedem warsztatów malowania „Chabry i maki” po 2 h każdy, łącznie 14 h. Warsztaty zostały przeprowadzone w dniach 13.03.2020 r., 10.03.2020 r., 22.06.2020 r., 25.06.2020 r. 30.006.2020 r. 02.07.2020 r. 07.07.2020 r.  Zakres tematyczny obejmował wzornictwo haftu kociewskiego własnoręcznie przenoszonego za pomocą farb i pędzla na przedmioty użytkowe z porcelany, tkaniny i drewna. Kociewskimi kwiatami pokryto porcelanowe filiżanki i kubki, torby lniane, koszulki-tiszert, drewniane zawieszki, magnesy, deski i podkładki. W ramach zajęć wykorzystano także technikę filcowania na sucho i mokro wykonując ozdoby wielkanocne i biżuterię filcowaną. Każdy uczestnik otrzymał dla siebie wykonane podczas warsztatów przedmioty. Warsztaty przeprowadziła wykwalifikowana i doświadczona instruktorka.

Etap II: W dniu 09.07.2020 roku przeprowadzono jeden warsztat serowarski „Podstawy sztuki serowarskiej” trwający 3 h. Instruktor warsztatów – serowar żuławski przeprowadził atrakcyjny wykład o historii serowarstwa, technikach wytwarzania sera we własnej kuchni domowej i o surowcu jakim jest mleko krowie. W części praktycznej w siedmiu grupach wykonywano trzy rodzaje sera: mennonicką goudę, reczny ser domowy w różnych smakach i przyprawach oraz ser z masy parzonej z ozdobnym logo. Z powstałej przy produkcji sera serwatki wytwarzano rikottę oraz deser z suszonymi owocami i miodem. Wykonane sery i deserek zostały zdegustowane. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał książkę autorstwa prowadzącego „Jak zrobić dobry ser w domu” oraz własnoręcznie wykonany ser aby poddać go procesowi dojrzewania w domu.

Etap III: Zorganizowano 12 warsztatów krawieckich „Szyjemy diddle i nie tylko” trwających łącznie 24 h. Przeprowadziła je wykwalifikowana i doświadczona instruktorka. Warsztaty odbyły się dwukrotnie z półgodzinną przerwą  w dniach: 13, 16, 20 i 23 lipca 2020 roku oraz 03 i 06 sierpnia 2020 roku. W ramach operacji zostały zakupione trzy maszyny do szycia, a dwanaście maszyn nieodpłatnie udostępniły uczestniczki projektu. Program warsztatów obejmował naukę obsługi maszyn, poznanie ściegów, wykroju, uszycie własnego igielnika, samodzielne szycie torby na zakupy, plecako-worka, poduszki sowy, zabawki szmacianej królik diddl oraz ubranka, butów i czapki dla królika. Uczestniczki zajęć otrzymały dla siebie wszystkie uszyte podczas warsztatów przedmioty.

Etap IV: Dnia 25.09.2020 roku przeprowadzono jeden warsztat plastyczny „Malowanie na desce” z wykorzystaniem nowej techniki plastycznej polegającej na malowaniu motywów kwiatowych na odpowiednio przygotowanej powierzchni z użyciem materiałów recyklingowych. Warsztat trwał 3 h i przeprowadziła go instruktora posiadająca doświadczenie w tym zakresie.  Każdy uczestnik wykonał trzy obrazy i zabrał je do domu.

Etap V: Zorganizowano 6 warsztatów kulinarnych „Kromka chleba” po 3 h każdy w zakresie tradycyjnej kuchni kociewskiej z nowoczesnymi gatunkami pieczywa. Warsztaty odbyły się w dniach 27 i 20 lipca 2020 roku; 11 i 13 sierpnia  2020 roku oraz 10 i 18 września 2020 roku. Przeprowadziła je wykwalifikowana i doświadczona instruktorka.  Każdy warsztat obejmował prezentację przepisu kulinarnego dla wykonywanych potraw oraz potrzebnych składników. W części praktycznej w siedmiu grupach wykonywano: wypiek żytniego chleba z nauką hodowania zakwasu, pieczenie bułek i rogali, pieczenie  bułek mlecznych i chałek, pieczenie pizzy i ruchanek, pieczenie szneków i pasztetów oraz pieczenie domowego chleba pitta z domowym kebabem. Powstałe wypieki częściowo zdegustowano podczas warsztatów, a częściowo zostały zabrane do domu przez uczestniczki warsztatów.

W ramach operacji zorganizowano dwa wyjazdy edukacyjno-poznawcze: dnia 20.08.2020 roku do „Zagrody kociewskiej” w Godziszewie i dnia 23.09.2020 roku do Jeleń Resort&Spa w Jeleniu.  Ze względu na  panujacą w Polsce sytuację epidemiologiczną były to miejsca bezpieczne dla uczestników. Nie było tam tłumów i dużych skupisk ludzi szczególnie w dni codzienne, co zmniejszyło ryzyko kontaktu z osobami zakażonymi covid 19. W Resort Spa Jeleń istniała możliwość wcześniejszej rezerwacji co zapewniło uczestnikom ciszę, spokój i poczucie relaksu. Skorzystanie z zespołowej gry w kręgle przyczyniła się do poznania nowych sposobów wspólnego spędzania  czasu oraz integracji uczestników szczególnie na płaszczyźnie poznawczo-edukacyjnej co jest zgodne z celem operacji.

Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich .

Udział uczestników we wszystkich przeprowadzonych warsztatach i wyjazdach był bezpłatny.

Wstęga Kociewia - 20200625 172950 Wstęga Kociewia - 20200709 172320 Wstęga Kociewia - 20200910 173114

  • Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego zorganizowała szkolenie jeździeckie dla młodzieży „NA KOŃ”. Beneficjent w następujący sposób opisuje swoje działania:

Realizacja cyklu zajęć edukacyjnych w zakresie jeździectwa, hodowli koni oraz ochrony przyrody dla 21 dzieci i młodzieży z obszaru LGD Wstęga Kociewia, realizowanych w formie 6 dniowych półkolonii.

Operacja polega na organizacji zajęć edukacyjnych dla młodzieży w formie półkolonii.

Zajęcia realizowane będą dla 21 osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat , mieszkańców obszaru LGD Wstęga Kociewia

Termin realizacji:

Nabór uczestników – czerwiec 2020
Realizacja warsztatów

17- 22 sierpnia 2020

Program zajęć

Poniedziałek

9:00 -11:00 – zapoznanie się grupy zajęcia integracyjne w świetlicy w Opaleniu.

11:00 – przejazd wozem konnym do Gospodarstwa Agroturystycznego Maciejówka

11:30- 13:00  Zajęcia teoretyczne lub praktyczne w stajni w grupach – podstawy obchodzenia się z koniem

13.00 Obiad

13.30- 14.00 Czas wolny

14.00-17.00 Jazda konna w grupach

14.00-17.00 Zajęcia teoretyczne lub praktyczne w stajni w grupach

17.00- 17.30 Rozsiodłanie koni, ułożenie sprzętu, porządki w stajni i siodlarni

17.30- 18.00 Wyprowadzenie koni na pastwisko – zakończenie zajęć.

Wtorek

9:00 -11:00 – zajęcia teoretyczne  w świetlicy w Opaleniu .

11:00 – przejazd wozem konnym do Gospodarstwa Agroturystycznego Maciejówka

11:30- 13:00  Jazda konna w grupach

11:30- 13:00 Zajęcia teoretyczne lub praktyczne w stajni w grupach

13.00 Obiad

13.30- 14.00 Czas wolny

14.00-17.00 Jazda konna w grupach

14.00-17.00 Zajęcia teoretyczne lub praktyczne w stajni w grupach

17.00- 17.30 Rozsiodłanie koni, ułożenie sprzętu, porządki w stajni i siodlarni

17.30- 18.00 Wyprowadzenie koni na pastwisko – zakończenie zajęć.

Środa

9:00 -11:00 – zajęcia ekologiczne w  Centrum Edukacji Ekologicznej w Pólku

11:00 – przejazd wozem konnym do Gospodarstwa Agroturystycznego Maciejówka

11:30- 13:00  Jazda konna w grupach

11:30- 13:00 Zajęcia teoretyczne lub praktyczne w stajni w grupach

13.00 Obiad

13.30- 14.00 Czas wolny

14.00-17.00 Jazda konna w grupach

14.00-17.00 Zajęcia teoretyczne lub praktyczne w stajni w grupach

17.00- 17.30 Rozsiodłanie koni, ułożenie sprzętu, porządki w stajni i siodlarni

17.30- 18.00 Wyprowadzenie koni na pastwisko – zakończenie zajęć.

Czwartek

9:00 -11:00 –  – zajęcia teoretyczne  w świetlicy w Opaleniu .

11:00 – przejazd wozem konnym do Gospodarstwa Agroturystycznego Maciejówka

11:30- 13:00  Jazda konna w grupach

11:30- 13:00 Zajęcia teoretyczne lub praktyczne w stajni w grupach

13.00 Obiad

13.30- 14.00 Czas wolny

14.00-17.00 Jazda konna w grupach

14.00-17.00 Zajęcia teoretyczne lub praktyczne w stajni w grupach

17.00- 17.30 Rozsiodłanie koni, ułożenie sprzętu, porządki w stajni i siodlarni

17.30- 18.00 Wyprowadzenie koni na pastwisko – zakończenie zajęć.

Piątek

9:00 -11:00 –  – zajęcia teoretyczne  w świetlicy w Opaleniu .

11:00 – przejazd wozem konnym do Gospodarstwa Agroturystycznego Maciejówka

11:30- 13:00  Jazda konna w grupach

11:30- 13:00 Zajęcia teoretyczne lub praktyczne w stajni w grupach

13.00 Obiad

13.30- 14.00 Czas wolny

14.00-17.00 Jazda konna w grupach

14.00-17.00 Zajęcia teoretyczne lub praktyczne w stajni w grupach

17.00- 17.30 Rozsiodłanie koni, ułożenie sprzętu, porządki w stajni i siodlarni

17.30- 18.00 Wyprowadzenie koni na pastwisko – zakończenie zajęć.

Sobota

9:00 -13:00 –  – wycieczka edukacyjna do  Rezerwatu Przygody w Opaleniu .

13.00 Obiad

13.30- 14.00 Czas wolny

14:00 -15:00  Przygotowanie  do prezentacji dla rodziców efektów warsztatów.

15.00 – 17:00 Prezentacje jeździeckie uczestników zajęć

17:00 – 18:00 Wspólne ognisko z rodzicami, podsumowanie projektu

Operacja ma charakter niekomercyjny- uczestnicy nie będą wnosić żadnych opłat za udział w operacji.

Wstęga Kociewia - 1 Wstęga Kociewia - 2 Wstęga Kociewia - 3 Wstęga Kociewia - 4

 

 

  •  zadanie Stowarzyszenia Centrum Aktywnych Gniew pod tytułem „Eko kreatywni – Eko odpowiedzialni”. Beneficjent w następujący sposób opisuje:

Projekt zakładał przygotowanie i przeprowadzenie serii 3 warsztatów w 6 lokalizacjach na terenie gminy Gniew.

 

Warsztaty będą miały charakter edukacyjny, aktywny, a tematyką przewodnią były zasoby lokalnej przyrody oraz recycling.  W związku z trwająca pandemią Covid 19 nie udało się zrealizować warsztatów w pierwotnie planowanym terminie. Pojawiała sie również trudność z rekrutacją uczestników w czasie trwania wakacji stąd tylko jedne warsztaty w Gniewie zostały zrealizowane w lipcu, a pozostałe we wrześniu i październiku. W rekrutację do jesiennych warsztatów zaangażowano nauczycieli z lokalnych szkól co zaskutkowało nawet większym niż zakładano zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, w tym w szczególności dzieci młodszych.  każdych warsztatach udział brać będzie grupa 8-10 osób.  Uczestnictwo w warsztatach było nieodpłatne, dobrowolne i nieograniczone. Nabór miał charakter otwarty przygotowano plakaty które umieszczano na tablicach ogłoszeń i w szkołach.  Pojedyncze osoby mogły brać udział w pojedynczym lub wszystkich 3 warsztatach. Z uwagi na otwarty charakter naboru zmieniono nieco program zajęć i nie limitowano uczestnictwa.  Tematyka warsztatów dotyczyła lokalnej przyrody i jej zasobów w ty, chronionych gatunków roślin i zwierząt w obszarze NATURA 2000 i lokalnych rezerwatach, odpowiedzialności za środowisko, oszczędzania energii i recyklingu (warsztaty połączone z wykonywaniem przedmiotów z surowców wtórnych –  dekoracje, stroiki świąteczne przyborniki). Pojedynczy warsztat trwał około 3 godzin, a tematyka warsztatów dostosowana było do wieku i oczekiwań uczestników, W miarę możliwości obejmowało również krótkie wyjście w teren, a w przypadku zajęć dla grupy z Opalenia również ognisko.

 

Tematyka warsztatów

 

Co w trawie piszczy, – krótka wycieczka w teren sąsiadujący ze świetlicą w poszukiwaniu roślin i zwierząt  –podsumowanie wycieczki, obserwacje mikro i makroskopowe zebranych okazów oraz pogadanka na temat różnorodności biologicznej – gatunków i obszarów chronionych

 

Ogród przyjazny zwierzętom, – prezentacja multimedialna o zwierzętach w ogrodzie i ich roli, nauka rozpoznawania pospolitych roślin i zwierząt oraz korzystania z kluczy i przewodników oraz aplikacji multimedialnych do rozpoznawania roślin. Wspólne planowanie idealnego ogrodu/

 

Warsztaty z recyklingu.- prezentacja na temat recyklingu oraz skali konsumpcji i marnowania surowców, a w drugiej części warsztaty manualne z  kreatywne wykorzystania tzw. śmieci.

 

Operacja miała niekomercyjny charakter, uczestnicy biorący udział w warsztatach  nie ponosili z tego tytułu żadnych kosztów.

 

Wydatki w projekcie zostały poniesione zgodnie z kosztorysem, pojawiły się oszczędności w w związku z rezygnacją z zakupu roślin.

 

Wstęga Kociewia - 1 Wstęga Kociewia - 2 Wstęga Kociewia - 3 Wstęga Kociewia - 4

Podziel się z innymi

Przejdź do góry