W dniu 28.11.2018r pomiędzy  Województwem Pomorskim  a LGD "Wstęga Kociewia" została podpisana umowa przyznania pomocy na realizację projektu grantowego pn. "Świetlicę swą widzę ogromną , czyli  organizacja wydarzeń i szkoleń podnoszących poziom kapitału społecznego , w tym związanych z zachowaniem dziedzictwa, ochrony środowiska i klimatu" o nr 00612-6935-UM1121095/18 w  którym zostanie osiągnięty cel: "Wzmocnienie aktywności mieszkańców poprzez wspieranie organizacji ciekawych  wydarzeń i szkoleń organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej".

W ramach operacji zostaną zrealizowane 4 zadania grantowe:

  1. Fundacja Edu-Art – "Ekologiczne kosmetyki  z kociewskich darów natury";
  2. Kociewskie Forum Kobiet – " O czym mówią wieki, a co pachnie w kuchni";
  3. Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego- " Husaria chlubą oręża polskiego- cykl warsztatów z jazdy dawnej";
  4. Centrum Aktywnych Gniew – " Aktywne wakacje w zgodzie z przyrodą";

i osiągnięte następujące wskaźniki:

  1. liczba szkoleń/wydarzeń – 4
  2. liczba osób uczestniczących w szkoleniach/wydarzeniach w tym z zachowaniem dziedzictwa i w zakresie ochrony środowiska  i zmian klimatu – 85, w tym z grup defaworyzowanych –  61

 

Wysokość przyznanej pomocy- 48 599,00 zł.

Operacja zostanie zrealizowana w terminie do 28.11.2020r.