W ramach realizacji planu komunikacji na rok 2017 w dn. 10 listopada br. Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” przeprowadziła spotkanie informujące dla osób z grup defaworyzowanych – uczniów z Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. Księcia Sambora II w Tczewie

W czasie spotkania młodzież dowiedzieć się mogła o aktualnym naborze związanym z podejmowaniem działalności gospodarczej. Kierownik Biura, Marek Modrzejewski przedstawił również wzór wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność oraz poinformował o ogólnych zasadach otrzymywania dofinansowań w ramach PROW 2014-2020.

dsc_0088-m