We wrześniu br. odbyły się spotkania konsultacyjne z lokalną społecznością we wszystkich gminach członkowskich LGD „Wstęga Kociewia”.
Spotkania odbywały się według harmonogramu: gmina Tczew 05.09.2022 r., gmina Gniew 07.09.2022 r., gmina Pelplin 08.09.2022 r., gmina Morzeszczyn 09.09.2022 r., gmina Subkowy 14.09.2022 r. Ponadto zostały zorganizowane spotkania z seniorami (29.09.2022 r.) oraz z osobami młodymi (04.10.2022 r.) z obszaru LGD „Wstęga Kociewia”.
Podczas spotkań omówione zostały źródła i wielkość finansowania oraz formy wsparcia beneficjentów. Rozmawialiśmy o mocnych i słabych stronach oraz o szansach i zagrożeniach naszego obszaru, tworząc analizę SWOT, omawialiśmy cele LSR i dyskutowaliśmy na temat grup docelowych dla poszczególnych celów. Udało nam się zebrać ponad 500 ankiet. Teraz wszystkie zebrane materiały zostaną szczegółowo omówione podczas prac Zespołu Partycypacyjnego.

Serdecznie dziękujemy  za aktywny udział w spotkaniach.

Wstęga Kociewia - IMG 20220907 151606Wstęga Kociewia - IMG 20220914 154948Wstęga Kociewia - IMG 20220929 124427Wstęga Kociewia - IMG 20220914 151352

Wstęga Kociewia - IMG 20220905 100504

Wstęga Kociewia - IMG 20220909 100946Wstęga Kociewia - IMG 20221004 111612Wstęga Kociewia - IMG 20221004 114208

Wstęga Kociewia - loga%20UE

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu realizację Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
w zakresie poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.