Spotkanie regionalne „Smart Villages”

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza na spotkanie regionalne, którego tematem przewodnim będzie przedstawienie koncepcji Smart Villages. Podejście Smart Villages (inteligentnych wsi) ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi. Już teraz na wielu obszarach wiejskich społeczności organizują się w poszukiwaniu innowacyjnych, inteligentnych rozwiązań lokalnych problemów (w tym kontekście znaczenie „inteligentne” jest dużo szersze niż tylko technologie cyfrowe i obejmuje zakres zagadnień społecznych, ekonomicznych i innowacji środowiskowych). Promowanie takich „inteligentnych wsi” i oferowanie im lepszego wsparcia będzie istotne dla państw członkowskich w następnym okresie programowania.

Spotkanie obędzie się w trybie online na platformie ZOOM w dniu 17.12.2020 r., rozpoczęcie o godzinie 10:00.  

Wstęga Kociewia - smart villages

Zainteresowani udziałem w  spotkaniu proszeni są o przesłanie do dnia 16.12.2020 r. na adres poczty elektronicznej: biuro@sandrybrdy.pl  następujących informacji:
a) adresu email,
b) nazwy reprezentowanej organizacji.

Link do platformy ZOOM zostanie wysłany najpóźniej w dniu rozpoczęcia spotkania na podany przez Państwa adres email.
W przypadku nieotrzymania wiadomości z linkiem umożliwiającym udział w wydarzeniu prosimy o kontakt telefoniczny, tel. 52 397 79 64.

Program

  • Promocja działań FAOW.
  • Dlaczego mówimy o smart villages? Diagnoza sytuacji demograficznej obszarów wiejskich.
  • Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych – infrastruktura i kompetencje.
  • Smart villages – geneza, definicja, cechy.
  • Rekomendacje i działania wobec smart villages; plany na przyszłą perspektywę UE.
  • Przykłady inteligentnych rozwiązań z Polski i Europy

Prowadzący
Łukasz Komorowski
Pracownik naukowy w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, magister gospodarki przestrzennej w zakresie planowania strategicznego rozwoju regionalnego i lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się: przestrzenne aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego, infrastruktura techniczna, finanse lokalne, smart villages. Członek grupy tematycznej ds. inteligentnych wsi przy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Sekretarz konkursu „Moja SMART wieś”.