Informujemy, iż Zarządzeniem prezesa ARiMR nr 45/2013 wprowadzono w życie z dniem 10.08.2013 r. nowy formularz wniosku o przyznanie pomocy dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Informujemy, iż Zarządzeniem prezesa ARiMR nr 45/2013 wprowadzono w życie z dniem 10.08.2013 r. nowy formularz wniosku o przyznanie pomocy dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

W nawiazaniu do tej informacji prezkazujemy skan pisma w załączeniu.

Pismo ARiMR