W dniu 12 czerwca  br. w Restauracji Piaskowa  w Tczewie odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji.

Na konkurs 17/2019 złożono 1 wnioskek o przyznanie pomocy. Wniosek ten  spełnił wymagania formalne i został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. Wniosek osiągnęł też minimalną wymaganą ilość punktów, a tym samym został wybrany do dofinansowania.

Na dzień przekazania dokumentacji do Samorządu Województwa Pomorskiego w limicie środków podanych w ogłoszeniu zmieściła się 1 operacja.

Poniżej publikujemy dokumenty związane z wyborem:

Protokół z Posiedzenia Rady Programowej LGD Wstęga Kociewia z dnia 12 czerwca 2019 roku

Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR – nabór 17/2019

Lista operacji wybranych do dofinansowania – Nabór 17/2019