Rada Programowa w sposób korespondencyjny, dokonała wyboru operacji złożonych na konkurs 21/2020 – Zacznij razem z nami „Podejmowanie działalności gospodarczej”

Poniżej publikujemy dokumenty związane z wyborem:

Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się w limicie środków

Protokół z posiedzenia Rady Programowej