W dniu 12 stycznia 2022 r.  w Restauracji Piaskowa w Tczewie odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji w naborze 22/2021.

Na konkurs obejmujący zakres „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej lub kulturalnej” złożono 6 wniosków o przyznanie pomocy. Wszystkie spełniły wymagania formalne i zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Wszystkie wnioski osiągnęły też minimalną wymaganą ilość punktów, a tym samym zostały wybrane do dofinansowania.

Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia oraz Uchwałę zawierającą listę operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków, a także Listę operacji zgodnych i niezgodnych z LSR (skany dokumentów).

Lista operacji wybranych Inwestycje

Lista operacji zgodnych z LSR Inwestycje

Protokół Rady Programowej 12.01.2022