W dniu 14 grudnia br. w Internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji w naborze 9/2017.

W dniu 14 grudnia br. w Internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji w naborze 9/2017.

Na konkurs obejmujący zakres „budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej” złożono jeden wniosek o przyznanie pomocy. Spełnił on wymagania formalne i został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju.
Wniosek osiągnęł też minimalną wymaganą ilość punktów, a tym samym został wybrany do dofinansowania.

Na dzień przekazania dokumentacji do Samorządu Województwa Pomorskiego w limicie środków podanych w wybrana operacja zmieściła się.

Poniżej publikujemy dokumenty związane z wyborem:
Lista operacji zgodnych z LSR i listy operacji niezgodnych z LSR – nabór 9/2017
Lista operacji wybranych – ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu
Protokół z posiedzenia Rady Programowej w dn. 14 grudnia 2017 r.