W dniu 12 stycznia 2022 r.  w Restauracji Piaskowa w Tczewie odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji w naborze 23/2021.

Na konkurs obejmujący zakres „Zacznij razem z nami czyli Podejmowanie działalności gospodarczej” złożono 17 wniosków o przyznanie pomocy. Wszystkie spełniły wymagania formalne i zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Wszystkie wnioski osiągnęły też minimalną wymaganą ilość punktów, a tym samym zostały wybrane do dofinansowania.
Na dzień przekazania dokumentacji do Samorządu Województwa Pomorskiego w limicie środków podanych w ogłoszeniu zmieściło się 8 operacji.

Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia oraz Uchwałę zawierającą listę operacji wybranych do dofinansowania a także Listę operacji zgodnych i niezgodnych z LSR (skany dokumentów).

Wstęga Kociewia - Podejmowanie 1 1 Wstęga Kociewia - Podejmowanie 2 1 Wstęga Kociewia - Podejmowanie 3 1

Lista operacji wybranych podejmowanie

Lista operacji zgodnych z LSR Podejmowanie

Protokół Rady Programowej 12.01.2022