W dniu 19 czerwca br. w Restauracji Piaskowa w Tczewie odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji w naborze 1/2018/G.

Na konkurs obejmujący Granty złożono cztery wnioski o przyznanie pomocy. Spełniły one wymagania formalne i zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju.
Wnioski osiągnęły też minimalną wymaganą ilość punktów, a tym samym zostały wybrane do dofinansowania.

Poniżej publikujemy dokumenty związane z wyborem:

lista_operacji_zgodnych_swietlice.pdf

lista_operacji_wybranych_swietlice.pdf

protokol_rada_programowa.pdf