W dniach 2 i 7 marca br. w Resturacji Piaskowa w Tczewie odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji.

Na konkurs nr 6/2017 obejmujący zakres „podejmowanie działalności gospodarczej” złożono 19 wniosków o przyznanie pomocy. Wszystkie spełniły wymagania formalne i zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Wszystkie wnioski osiągnęły też minimalną wymaganą ilość punktów, a tym samym zostały wybrane do dofinansowania. Na dzień przekazania dokumentacji do Samorządu Województwa Pomorskiego w limicie środków podanych w ogłoszeniu zmieściło się 10 operacji.

Poniżej publikujemy dokumenty związne z wyborem:
Protokół z posiedzenia rady Programowej

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków