Rada Programowa po raz pierwszy w historii naszego LGD w sposób korespondencyjny dokonała wyboru operacji  złożonych na konkurs 7/2020/G – SW.

Poniżej publikujemy dokumenty związane z wyborem:

Protokół z procedury korespondencyjnego wyboru operacji – Rada Programowa, granty 2020 r.

Uchwała Rady Programowej – Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR

Uchwała Rady Programowej – Lista operacji wybranych do dofinansowania