Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej zmian zachodzących w Państwa społeczności pod wpływem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania na terenie gminy / powiatu.

Ankieta jest skierowana do mieszkańców obszaru LGD oraz beneficjentów, którzy korzystali z naszych środków.
Państwa doświadczenia i opinie są bardzo ważne i mogą przyczynić się do faktycznych zmian ułatwiających wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Dlatego też prosimy o pełne i szczere odpowiedzi!  

http://lab.somatorun.pl/pool/link?sprcheck=5b3fc3346dba159d2982e49eee3f785b