Wprowadzenie zmian w Procedurach oceny i wyboru operacji, zarówno dla naborów konkursowych jak i grantowych wynika wprost z Wytycznych 8/1/2021 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2021r.

W związku z tym odpowiednio do ww. zaleceń do obu procedur zaproponowano wprowadzenie zapisów  zobowiązujących i Biuro LGD i organ decyzyjny do badania powiązań osobowych i finansowych członków Rady Programowej z wnioskodawcami w oparciu o ogólnodostępne bazy danych, a także pozostawienia śladu rewizyjnego tych czynności w postaci adnotacji w Protokole oraz załączonych do niego dokumentów

Zmiany znajdują się na:

–  Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR – konkurs –  str. 4 i 5 (propozycje zmian podświetlone na żółto)

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli str. – 4,5 i 6 (propozycje zmian podświetlone na żółto).

Prosimy o przesyłanie opinii pocztą elektroniczną na adres: lgd@wstega-kociewia.pl do dnia 18.10.2021r.

Biuro LGD „Wstęga Kociewia”

7 Procedura – granty- 18-10-2021 zmiany

13 Procedura konkurs 18-10-2021 zmiany