W związku z otrzymanymi z DPROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaleceniami Zarząd LGD „Wstęga Kociewia” proponuje dokonanie zmian w Kryteriach wyboru operacji, dotyczących celu „Rozwój sektora mikro i małych przedsiębiorstw”.

Propozycja zmian została przygotowana przez Zespół Partycypacyjny podczas konsultacji w dniu 18.08.2021 r.

Zmiana polega na wprowadzeniu zmiany wartości punktów w kryterium: „Ilość utworzonych miejsc pracy” dla operacji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej.

Przepisy „covidowe” zniosły obowiązek tworzenia więcej niż jednego miejsca pracy. Jednocześnie w Wytycznych został zachowany obowiązek dla LGD utrzymania kryterium „Ilość utworzonych miejsc pracy”. W związku z tym dla bardziej sprawiedliwej oceny wniosków o przyznanie pomocy w działaniu podejmowanie działalności gospodarczej” proponuje się zmianę wartości punktowej.

Prosimy o przesyłanie opinii pocztą elektroniczną na adres: lgd@wstega-kociewia.pl do dnia 26.08.2021 r.

Uwagi należy przesłać za pomocą załączonego formularza.

6 Formularz zgłasznia uwag – zmiana kryteriów

Przewodniczący Zespołu Partycypacyjnego

Piotr Laniecki