W związku z możliwością pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację LSR Zarząd stowarzyszenia LGD Wstęga Kociewia postanowił wspólnie z LGD Chata Kociewia, LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby i LGD Partnerstwo Dorzecza Słupi przygotować kolejny projekt współpracy.

Jego podstawowym celem jest zwiększenie rozpoznawalności marki Kociewie poprzez różnorodne działania promocyjne oraz szkoleniowo-integracyjne. Projekt zakłada prezentacje w wybranych regionach Polski walorów turystycznych i produktów lokalnych, rozbudowaną promocję w Internecie, działania szkoleniowo-integracyjne dla podmiotów z szerokorozumianej branży turystycznej, wizyty blogerów oraz opracowanie i wydanie publikacji promocyjnych w postaci map, broszur i przewodnika.

Realizacja projektu wymaga zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Polega ona na:

  • zwiększeniu wartości liczbowej wskaźnika produktu „Zrealizowane projekty współpracy” z 2 na 3;
  • zwiększeniu wartości liczbowej wskaźnika rezultatu „Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy” z 4 na 6;
  • zwiększeniu budżetu, o wartość jaka zostanie określona w trakcie dalszych prac nad projektem.

Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 15.12.2022 r .na adres: lgd@wstega-kociewia.pl bądź osobiście w Biurze LGD- Tczew, ul. Wyszyńskiego 3/1