W związku ze zmianą w Lokalnej Strategii Rozwoju polegającą na wprowadzeniu do niej nowego projektu grantowego „Smart village” zaistniała potrzeba ustanowienia dla niego kryteriów wyboru.

Propozycja zmian została przygotowana przez Zespół Partycypacyjny na posiedzeniu w dniu 21.06.2022 r. oraz wstępnie skonsultowana z Rada Programową w dniu 10.08.2022 r.

„Smart village” to społeczność mieszkająca na wsi, która wykorzystuje nowoczesne technologii w celu poprawy jakości i poziomu życia oraz zrównoważonego rozwoju. Społeczność, która na swoim terenie współpracuje i wspólnie decyduje o swoim rozwoju.

Projekt grantowy „Smart village” polega na opracowaniu koncepcji inteligentnych wsi dla jednej lub dwóch miejscowości. Koncepcje będą zawierać uproszona analizę sytuacji miejscowości, jej problemów i potrzeb, ale także listę projektów mogących zmierzać do ich rozwiązania.

Prosimy o przesyłanie opinii (poprzez wypełnienie załączonego Formularza zgłaszania uwag) pocztą elektroniczną na adres: lgd@wstega-kociewia.pl do dnia 30.09.2022 r.

Kryteria granty SV 09.2022

Formularz zgłaszania uwag – ustanowienie kryteriów