W dniu 28.11.2018r pomiędzy  Województwem Pomorskim  a LGD "Wstęga Kociewia" została podpisana umowa przyznania pomocy na realizację projektu grantowego pn. "Brama do cyfrowego świata-szkolenia i warsztaty dla wykluczonych cyfrowo" o nr 00612-6935-UM1121094/18 w którym zostanie osiągnięty cel "Wzmacnianie kapitału społecznego, w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych i wzmocnienie więzi społecznych  poprzez wspieranie inicjatyw szkoleniowych realizowanych przez organizacje pozarządowe".

W ramach operacji zostaną zrealizowane 2 zadania grantowe:

1.      Centrum Aktywnych Gniew – " Robotyka i programowanie dla dzieci i młodzieży w Gminie Gniew";

2.      Fundacja Obywatelska – "Brama do cyfrowego świata: cyfrowo zaradni – cyfrowo bezpieczni

i osiągnięte następujące wskaźniki:

1.      liczba szkoleń/wydarzeń – 2

2.      liczba osób przeszkolonych w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych – 250, w tym z grup defaworyzowanych –  120

 

Wysokość przyznanej pomocy- 50 000,00 zł

Operacja zostanie zrealizowana w terminie do 28.11.2020r.