LGD Wstęga Kociewia Tczew

Projekt 8/2020/G – Pokochaj Kociewie: promocja

2022-03-21T12:31:19+01:001 października 2021|Kategorie: Nasze projekty, Projekt PKP/8/2020/G|

Wstęga Kociewia - belka z logami

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich

Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Operacja pn.: „Pokochaj Kociewie – promocja”

mająca na celu: „Zwiększenie Promocji obszaru objętego LSR poprzez wspieranie organizacji pozarządowych w organizacji ciekawych działań promocyjnych”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

uzyskała wsparcie w ramach realizacji

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin i Tczew.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Wstęga Kociewia.

W dniu 01.10.2020 r. pomiędzy  Województwem Pomorskim  a LGD „Wstęga Kociewia” została podpisana umowa przyznania pomocy na realizację projektu grantowego pn. „Pokochaj Kociewie – promocja” o nr 01016-6935-UM1121702/20   w którym zostanie osiągnięty cel ” Zwiększenie Promocji obszaru objętego LSR poprzez wspieranie organizacji pozarządowych w organizacji ciekawych działań promocyjnych „.

W ramach operacji zostanie zrealizowanych 7 zadań grantowych :

 1. zadanie grantowe nr 1: Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina – Promocja dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie poprzez oprawę historyczną konferencji popularnonaukowej „Pismo i sztuka to jedyni świadkowie czasów”
 2. zadanie grantowe nr 2: Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet – Kociewska spiżarnia
 3. zadanie grantowe nr 3: Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego – „Żywa historia na Kociewiu” – cykl etiud filmowych o charakterze promocyjnym
 4. zadanie grantowe nr 4: Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE – „KOCIEWIE bawi i uczy” gra planszowa
 5. zadanie grantowe nr 5: Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE –„Kociewie Tczewskie” mapa turystyczno-krajoznawcza
 6. zadanie grantowe nr 6: Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE –„KOCIEWIE bawi i uczy” gra pamięciowa MEMORY
 7. zadanie grantowe nr 7: Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE – „KOCIEWIE bawi i uczy” gra karciana PIOTRUŚ

i osiągnięte następujące wskaźniki:

 1. liczba wydarzeń lub imprez   –  7
 2. liczba osób uczestniczących w szkoleniach lub wydarzeniach lub imprezach promocyjnych    –  200
 3. liczba osób poinformowanych – 18800

Wysokość przyznanej pomocy – 120440,00 zł

Operacja zostanie zrealizowana w terminie do 28.02.2022 r.

W ramach umowy grantowej „Pokochaj Kociewie – promocja” LGD finansuje 7 zadań grantowych:

 • zadanie grantowe nr 1: Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina – Promocja dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie poprzez oprawę historyczną konferencji popularnonaukowej „Pismo i sztuka to jedyni świadkowie czasów”

Już w piątek (17.09) rozpoczęła się trzydniowa konferencja naukowa „Pismo i sztuka to jedyni świadkowie czasów”. Tu też zaprezentowana została publikacja, wydana pod tym samym tytułem, w której zamieszczono referaty naukowe o dziedzictwie cysterskim. Publikacja stanowi rzetelne źródło i podstawę merytoryczną do redakcji turystycznych materiałów promocyjnych.

 

Kontynuację rozważań konferencyjnych stanowiło spotkanie organizatorów Pomorskiego Szlaku Cysterskiego, którzy dyskutowali o nowych kierunkach rozwoju szlaku cysterskiego na Pomorzu. Wieczorną prezentację muzyczną w bazylice katedralnej w Pelplinie przygotowały zespoły muzyki dawnej pod kierunkiem Adama Deneki (Bierzwnik)
i Dominika Dembińskiego (Świeradów Zdrój).

 

Na promocję pelplińskiego dziedzictwa kulturowego złożyły się też sobotnie działania, które doskonale zilustrowały treści głoszone przez prelegentów w sesji IV konferencji: „Muzyka
i sztuka cysterska”. O godz. 18.00 (także w bazylice katedralnej) odbył się klimatyczny koncert z okazji XX. lecia Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie „Muzyka cysterska
na przestrzeni dziejów” w wykonaniu Capella Cistercian z Oliwy pod dyr. organmistrza Jacka Bratke. Katedrę na czas koncertu udostępniła nieodpłatnie Parafia Katedralna
w Pelplinie.

Po koncercie,  zgłoszone wcześniej osoby, zaproszone zostały na „Ucztę u Opata Wernera”
tj. biesiadę z historyczną oprawą, jadłem, muzyką i tańcami dawnymi, które miały miejsce
w letnim refektarzu pocysterskim. Oprawę stanowiła inscenizacja z dziejów opactwa pelplińskiego w  wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej, specjalizującej się w przedstawianiu lokalnych dziejów i kultury, głównie z okresu średniowiecza. W ramach usługi odbyły się pokazy elementów kultury cysterskiej i rycerskiej; zabawy i konkursy historyczne
z nagrodami, a także  nauka tańców  dawnych. Do wykonania oprawy muzycznej zatrudniony został zespół wykonujący muzykę dawną z Bierzwnika. Udział w biesiadzie był otwarty. Uczestnicy uczty pokryli tylko koszty jadła i napitków biesiadnych. Sala (refektarz dawnego opactwa w Pelplinie) została wynajęta od Biura Gospodarczo-Finansowego Diecezji Pelplińskiej. Ono też zapewniło catering imprezy. Uczestnicy zakupili bilety bezpośrednio w tej jednostce (bez pośrednictwa TPZP).

 

Do udziału w przedsięwzięciach zostali zaproszeni, oprócz zgłoszonych uczestników konferencji, przedstawiciele samorządów Pomorza różnych szczebli; lokalnej prasy, radia
i telewizji; reprezentanci lokalnych oraz regionalnych organizacji turystycznych, przewodników turystycznych i innych zainteresowanych dziedzictwem kulturowym Kociewia i Pomorza. W tym celu zostały skierowane zaproszenia do określonych osób i instytucji. Pomysł spopularyzowany został także poprzez strony internetowe i media społecznościowe.

 

Na miejsce realizacji operacji wybrane zostały obiekty dawnego opactwa cysterskiego
w Pelplinie, który stanowi najsilniejszy ośrodek kulturowy i promocyjny na Pomorskim Szlaku Cysterskim.

 

Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe oraz miejscowe instytucje związane z dawnym opactwem cysterskim w Pelplinie: Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej, Biblioteka Diecezjalna oraz Parafia Katedralna w Pelplinie.

 

Partnerem w realizacji publikacji pokonferencyjnej zostało miejscowe Wydawnictwo Bernardinum, charakteryzujące się w wydawnictwach niskonakładowych.

 

Nad właściwą promocją medialną czuwało diecezjalne RADIO GŁOS, które upowszechniło szeroko  idee oraz realizację przedsięwzięć, zarówno konferencji, jak też jej oprawy historycznej i pokłosia tych wydarzeń.

Wstęga Kociewia - IMG 9659 Wstęga Kociewia - IMG 9665 Wstęga Kociewia - IMG 9938 Wstęga Kociewia - IMG 9948 Wstęga Kociewia - IMG 9990 Wstęga Kociewia - IMG 9995

Wstęga Kociewia - IMG 5184

 • zadanie grantowe nr 2: Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet – Kociewska spiżarnia

W ramach operacji wydana została książka kucharska „Weki z kociewskiej spiżarni” w ilości 800 sztuk, w tym 100 sztuk w oprawie twardej i 700 sztuk w oprawie miękkiej. Format gotowego wyrobu A5, pełna kolorystyka. Książka zawiera 256 stron  i 230 receptur oraz 230 zdjęć gotowych przetworów. Sporządzony został  protokół odbioru gotowego wyrobu – książki, stwierdzający prawidłowość wykonanej usługi.

Zrealizowane cele operacji to: „Umożliwienie mieszkańcom z obszaru LSR i turystom głębszego poznania walorów kociewskiej kuchni i wyhodowanych tu warzyw, owoców, miodów oraz produktów mięsnych oraz tradycyjnych sposobów ich przetwarzania przez cały rok poprzez wydanie nowej publikacji – książki kucharskiej”.

Nieodpłatnie  dla celów promocyjnych przekazano 700 egzemplarzy do trzech punktów na terenie LSR. Przekazanie nastąpiło poprzez sporządzenie trzech protokołów przekazania i jednego oświadczenia.

Do realizacji operacji przystąpiono 26.11.2020 roku powołując trzy osobowy zespół redakcyjny, który wolontarystycznie pracował do 7 kwietnia 2021 roku. Zespół odbył 12 spotkań po 3 godziny każde, podczas których zajmował się komponowaniem formy i układu publikacji, koncepcją opracowania tekstu pod względem merytorycznym i historycznym oraz zgodne z tradycjnym nazewnictwem używanym w kociewskiej kuchni, wstępną korektą tekstów, błędów, wyborem i ilością rozdziałów, wstępnie omawiano projekt okładki, dokonywano wyboru miejsc w plenerze, wyboru potraw. Pracę zespołu dokumentuje „Karta wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej” na łączną kwotę 3.493,12. Dla uczestników spotkań zakupiono poczęstunek na łączna kwotę 196,35 w tym 16,35 środki własne beneficjenta.

Równolegle z pracą zespołu redakcyjnego trwały prace fotografa i autora książki związane z opracowaniem receptur, wykonaniem i wekowaniem potraw oraz ekspozycją do zdjęć. Przetwarzane i wekowane były potrawy uprawianych na Kociewiu warzyw, owoców, miodów oraz przetworów mięsnych, a także ziół, herbat i nalewek. Podczas sesji zdjęciowych gotowe potrawy w słoikach efektownie aranżowano i fotografowano. Honorarium za opracowanie receptur, wykonanie potraw i ekspozycja do zdjęć zgodnie z ofertą wyniosło 4.320,00 brutto. Usługa wykonania fotografii kulinarnej gotowych dań w słoikach zgodnie z ofertą wyniosła 3.000,00

Druk i skład książki zlecony został  wydawnictwu i zgodnie ze złożoną ofertą wyniósł 15.002,40  wtym 2.502,40 – kwalifikowalne środki własne.

Wstęga Kociewia - IMG 5179 Wstęga Kociewia - IMG 5181

 • zadanie grantowe nr 3: Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego – „Żywa historia na Kociewiu” – cykl etiud filmowych o charakterze promocyjnym

 

W ramach operacji zrealizowano  pięć etiud filmowych.

Przedstawiają one Żywą historię na Kociewiu, to jest:

 1. Inscenizację historyczną VivatVasa (film wprowadzający, przedstawiający głównych bohaterów – szweda i polskiego husarza, którzy prowadzą widza przez całą serię)
 2. Gniew – jako miasto
 3. Gniew – zamek
 4. Pelplin – katedrę
 5. Piaseczno – miejsce kultu maryjnego

 

Filmy mają formę krótkich, dwuminutowych reklamówek, w których główną rolę odgrywają obrazy ilustrowane muzyką.

Pierwszy z filmów jest dłuższy (około 4 minut) i zawiera wprowadzenie – ukazuje głównych bohaterów – żołnierza szwedzkiej armii, który bierze udział w batalii przeciwko wojskom polskim oraz polskiego husarza.

Film rozpoczyna się nocą, w obozie sił szwedzkich. Szwed Patricus Pokoriuss (Patryk Pokorski) siedzi przy ognisku i rozmyśla. Kolejnego dnia, rano, dochodzi do bitwy pod Gniewem. Na polu walki, gdy dochodzi do starcia sił Polski i Szwecji nasz bohater pod wpływem instynktu samozachowawczego zbiega z pola walki. Goni go jeden z husarzy.

Gdy Szwed upada, goniący go husarz oświadcza, że nie zamierza go krzywdzić, lecz pragnie pokazać mu jaką piękną krainę Szwedzi próbują podbić i zniszczyć.

Od tej pory między bohaterami zawiązuje się niezwykła więź. Ruszają razem na koniu na niezwykłą podróż po atrakcjach Kociewia – Gniewie, Piasecznie i Pelplinie.

Na tym kończy się pierwszy z filmów.

 

Drugi film zawiera krótkie streszczenie ukazujące bohaterów (zakładamy, że oglądający mógł nie widzieć pierwszego z filmów, stąd każdy kolejny musi krótko wyjaśnić kim są bohaterowie).

Następnie przez dwie minuty oglądamy migawki z Gniewa.

Są wśród nich główne atrakcje: zabytkowe kamieniczki na rynku, kościół pw. św. Mikołaja, zamek Krzyżacki (krótko) i panorama. Film skupia się również na walorach przyrodniczych Gniewa, pojawiają się migawki związane z przyrodą: rzeka Wierzyca, pradolina Wisły, lasy.

Film trwa około 2 minut i jest typową produkcją reklamową nastawioną na szybki i intensywny odbiór.

 

Trzeci film ma podobną budowę jak drugi (krótki wstęp ukazujący bohaterów) i w całości ukazuje Zamek w Gniewie i odbywające się tam imprezy. (turnieje rycerskie, występy sceniczne, inscenizacje historyczne). W filmie pojawiają się również migawki wnętrz oraz przyrody otaczającej ten zabytkowy obiekt.

 

Czwarty film z kolei przenosi widza do Pelplina, gdzie poznajemy wnętrze katedry. Oprócz zabytkowego ołtarza zobaczyć można imprezy towarzyszące (Jarmark Cysterski), zdjęcia z lotu ptaka jak również Biblię Gutenberga.

 

Piąty z filmów zabiera widza do Piaseczna, w którym widzimy naszych bohaterów przechadzających się po zabytkowym gaju otaczającym studzienkę – miejsce objawień Maryjnych na Pomorzu. Pojawiają się również migawki zabytkowego kościoła jak również piękne zdjęcia lotnicze, które przedstawiają Piaseczno jako miejscowość osadzoną wśród zielonych pól i wiatraków. Ma to na celu wywołanie odczucia zgody z naturą i jej zasobami.

 

W każdy z pięciu filmów umieszczono pojawiającą się na końcu tablicę z logotypami Unii Europejskiej, Leadera, Wstęgi Kociewia i PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) z odpowiednią informacją o udzielonym dofinansowaniu.

 

Filmy zostały opublikowane na profilu społecznościowym Facebooku firmy realizującej .to jest Studia A, która odnotowuje duże zasięgi swoich publikacji,  oraz zostały udostępnione    przez różne instytucje z terenu Kociewia, na ich profilach społecznościowych. Są to profile gmin, ośrodków kultury, atrakcji turystycznych. Efektem tych wszystkich  działań było dotarcie do co najmniej 5000 internautów Ilość odbiorców wciąż rośnie gdyż projekt oddziałuje w czasie, a filmy uzyskują coraz większy zasięg.

 

Linki do filmów:

 

 1. Inscenizacja historyczna VivatVasa – https://fb.watch/bcp4fsE6Fs/
 2. Gniew – miasto – https://fb.watch/bcpcXDM4Ec/
 3. Gniew – zamek – https://fb.watch/bcpgy1h3w3/
 4. Pelplin – katedra – https://fb.watch/bcp7oyniih/
 5. Piaseczno – miejsce kultu maryjnego – https://fb.watch/bcpafihAT1/

 

 • zadanie grantowe nr 4: Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE – „KOCIEWIE bawi i uczy” gra planszowa

Celem operacji było stworzenie nowego gadżetu promującego Kociewie opartego o gry planszowe oraz zwiększenie wiedzy związanej z dziedzictwem kulturalnym, historycznym i turystycznym regionu.

Mianem „gra planszowa” określa się rodzaj gry towarzyskiej, do której rozegrania konieczna jest plansza. To uniwersalna zabawa, przeznaczona dla ludzi w każdym wieku, dlatego przy jednej planszy, mogą spotykać się całe pokolenia. Aby móc rozpocząć rozgrywkę w przypadku większości gier planszowych potrzebujemy co najmniej trzech graczy. Dzięki temu właśnie taka forma spędzania czasu wymaga od nas wchodzenia w interakcje międzyludzkie. Dodatkowym atutem jest fakt, że planszówki są dla każdego. Nie istnieją żadne ograniczenia wiekowe. To doskonały trening dla wyobraźni oraz, kreatywnego niczym nieograniczonego myślenia.

Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE kontynuując działania zmierzające do powiększenia oferty z serii „Kociewie dla dzieci” przygotowała grę planszową opartą o dwie klasyczne rozgrywki: „chińczyk” i „gęsi”. Sama plansza składa się z kilku elementów, które pozwolą na zagranie w dwie różne gry. Oprócz samej planszy każda gra posiada komplet pionków i kostkę. Rysunki przygotował profesjonalny artysta-rysownika, z którym już wcześniej podejmowaliśmy współpracę, tak aby utrzymać jedną linię promocyjną.

Tematycznie obie gry nawiązują do atrakcji turystycznych regionu, miejsc przedstawiających walory historyczne, przyrodnicze i kulturowe. Ta kreatywna forma podejścia do promocji regionu spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem i jest nowością na lokalnym rynku.

W wersji kociewskiej, dzięki umieszczeniu tam elementów związanych typowo z naszym regionem budujemy wiedzę o atrybutach Kociewia uczestników gry.

Gra jest rozdawana bezpłatnie w Kociewskim Ośrodku Informacji Turystycznej oraz podczas akcji i targów promocyjnych.

Wstęga Kociewia - GRY KOCIEWIE 1 Wstęga Kociewia - GRY KOCIEWIE 2 Wstęga Kociewia - GRY KOCIEWIE 3 Wstęga Kociewia - GRY KOCIEWIE 4 Wstęga Kociewia - GRY KOCIEWIE 5 Wstęga Kociewia - GRY KOCIEWIE 6 Wstęga Kociewia - GRY KOCIEWIE 7

 

 • zadanie grantowe nr 5:  Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE –„Kociewie Tczewskie” mapa turystyczno-krajoznawcza

Celem zrealizowanej operacji było stworzenie mapy turystycznej terenu Kociewia Tczewskiego oraz poprzez tę realizację zwiększenie wiedzy związanej z dziedzictwem kulturalnym, historycznym i turystycznym regionu.

W swojej działalności Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE od lat wydaje wiele materiałów promocyjnych dotyczących Kociewia, w tym map turystycznych. Jednak do tej pory nie udało się  stworzyć bardzo dokładnej mapy turystyczno-krajoznawczej,
w skali 1:60 000, która odpowiadałaby na szczegółowe potrzeby turystów i mieszkańców zwiedzających Kociewie.

Koncepcja zakładała przygotowanie dokładnej części kartograficznej, z naniesionymi szlakami: pieszymi, rowerowymi oraz kajakowymi, do tego atrakcjami turystycznymi, kapliczkami, grodziskami, pomnikami przyrody, punktami widokowymi itd. Zaś na drugiej stronie znajdują się opisy turystyczne wraz z niezbędnymi namiarami na bazę noclegową, gastronomiczną i okołoturystyczną.

Było to pierwsze podejście do tak szczegółowej mapy, która jest dostępna bezpłatnie dla mieszkańców i turystów. Oprócz funkcji terenowej pełni ona funkcję poznawczą, poprzez umieszczenie tam wielu informacji związanych z atrakcjami turystycznymi regionu, walorami historycznymi, przyrodniczymi i kulturowymi. Ta unowocześniona forma podejścia do promocji regionu spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem i jest nowością na lokalnym rynku.

Mapa została wydrukowana w ilości aż 10 000 egzemplarzy i rozdawana jest bezpłatnie podczas akcji i targów promocyjnych oraz część nakładu została przekazana do gmin z terenu powiatu tczewskiego, gdzie też będą pełnić funkcję promocyjną.

Wstęga Kociewia - MAPA KOCIEWIE 1 Wstęga Kociewia - MAPA KOCIEWIE 2

Wstęga Kociewia - wandry kociewskie gra planszowa 01 fot LOT KOCIEWIE Wstęga Kociewia - mapa topograficzna lgdowa 01 fot LOT KOCIEWIE

 

 • zadanie grantowe nr 6: Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE  –„KOCIEWIE bawi i uczy” gra  pamięciowa MEMORY

Celem zrealizowanej operacji było stworzenie nowego gadżetu promującego Kociewie opartego o grę MEMORY oraz poprzez tę realizację zwiększenie wiedzy związanej z dziedzictwem kulturalnym, historycznym i turystycznym Kociewia.

Gra pamięciowa MEMORY wydawnictwo typowo gadżetowe nastawione na edukację o Kociewiu, którego brakowała na rynku. Gra ma proste zasady, dlatego to idealna zabawa dla osób w każdym wieku, która sprawdzi się przy rodzinnych rozgrywkach. Dzieci mogą grać z rodzicami czy też dziadkami. Gra ta, sprawdzi się bardzo dobrze w podczas podróży. Jest też szybka i dynamiczna co wspomaga ćwiczenie pamięci.

W pierwszej części operacji została opracowana merytorycznie koncepcja gry. Wybrano obiekty, atrakcje i postaci, które znajdą się na kartonikach. Cała gra nawiązuje do regionu kociewskiego. Na tym etapie przygotowań opracowano również zasady gry. Następnie artysta rysownik według opracowanej koncepcji merytorycznej przygotował rysunki do gry. Kolejnym etapem prac było opracowanie graficzne gry i przygotowanie jej do druku, które polegało na przygotowaniu formatki graficznej kartoników do gry, tylnej strony, graficznym opracowaniu dostarczonych przez artystę – rysownika plików oraz wkomponowanie ich w przygotowane formatki. Praca grafika polegała również na przygotowaniu projektu graficznego pudełka i instrukcji. Na pudełku znalazły się informacje o finansowaniu zadania ze środków PROW. W następnym etapie operacji przygotowany przez grafika plik został przesłany do drukarni, gdzie wydrukowano i konfekcjonowano materiał. Konfekcjonowanie polegało na wycięciu kart, uszlachetnieniu poprzez oklejanie, a także na złożeniu i sklejeniu pudełka. Na koniec skompletowano kartoniki oraz instrukcję i zamknięto w pudełko.

Ostatnim etapem realizacji zadania była organizacja wydarzenia promocyjnego, podczas którego podsumowano projekt, zapoznano gości z historią powstawania gry oraz zorganizowano mini-turniej gry.

Wstęga Kociewia - MEMOSY KOCIEWIE 1 Wstęga Kociewia - MEMOSY KOCIEWIE 2

Wstęga Kociewia - gry kociewskie 08 fot Emilia Laskowska

Wstęga Kociewia - www

Wstęga Kociewia - IMG 5186 Wstęga Kociewia - IMG 5187 Wstęga Kociewia - IMG 5188

 • zadanie grantowe nr 7: Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE – „KOCIEWIE bawi i uczy” gra  karciana PIOTRUŚ

Wstęga Kociewia - PIOTRUS KOCIEWIE 1 Wstęga Kociewia - PIOTRUS KOCIEWIE 2 Wstęga Kociewia - PIOTRUS KOCIEWIE 3

Wstęga Kociewia - IMG 5185

Wstęga Kociewia - gry kociewskie 03 fot Emilia Laskowska Wstęga Kociewia - gry kociewskie 10 fot LOT KOCIEWIE

Celem zrealizowanej operacji było stworzenie nowego gadżetu promującego Kociewie opartego o grę karcianą „Piotruś” oraz poprzez tę realizację zwiększenie wiedzy związanej z dziedzictwem kulturalnym, historycznym i turystycznym Kociewia.

Gra karciana PIOTRUŚ to wydawnictwo typowo gadżetowe nastawione na edukację o Kociewiu, którego brakowała na rynku. Gra ma proste zasady, a talia zawiera 25 kart: 12 par z pasującymi lub uzupełniającymi się obrazkami oraz „czarnego Piotrusia”, który nie ma pary. Celem gry jest kompletowanie i wykładanie par w taki sposób, by nie pozostać z kartą bez pary. Przeważnie jest to karta z numerem 13. Ten, kto zostanie z nią na koniec gry – przegrywa rozgrywkę.

W pierwszej części operacji została opracowana merytorycznie koncepcja gry. Wybrano obiekty, atrakcje i postaci, które znajdą się na kartach. Pary należy łączyć poprzez dobranie odpowiedniej postaci i jej atrybutu, „Czarnym Piotrusiem” jest karta z nr 13 – para kociewska. Na tym etapie przygotowań opracowano również zasady gry. Następnie doświadczony rysownik według opracowanej koncepcji merytorycznej przygotował rysunki do gry. Kolejnym etapem prac było opracowanie graficzne gry i przygotowanie jej do druku, które polegało na przygotowaniu formatki graficznej kart do gry, tylnej strony, graficznym opracowaniu dostarczonych przez artystę – rysownika plików oraz wkomponowanie ich w przygotowane formatki. Praca grafika polegała również na przygotowaniu projektu graficznego pudełka, instrukcji i karty promocyjne. Na pudełku znalazły się informacje o finansowaniu zadania ze środków PROW. W następnym etapie operacji przygotowany przez grafika plik został przesłany do drukarni, gdzie wydrukowano i konfekcjonowano materiał. Konfekcjonowanie polegało na wycięciu kart, uszlachetnieniu poprzez oklejanie, a także na złożeniu i sklejeniu pudełka. Na koniec skompletowano karty, instrukcję oraz informację dodatkową i zamknięto w pudełko.

Ostatnim etapem realizacji zadania była organizacja wydarzenia promocyjnego, podczas którego podsumowano projekt, zapoznano gości z historią powstawania gry oraz zorganizowano mini-turniej gry.

 

Podziel się z innymi

Podziel się z innymi

Przejdź do góry