Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego ogłasza nabór nominacji osób, grup, instytucji i firm, które mogą poszczycić się wyjątkową i wybitną aktywnością społeczną. Nagrody w aż 6 kategoriach zostaną wręczone podczas IX Powiatowej Gali Wolontariatu 8 grudnia 2017, której gospodarzem jest Gmina Morzeszczyn.

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego ogłasza nabór nominacji osób, grup, instytucji i firm, które mogą poszczycić się wyjątkową i wybitną aktywnością społeczną. Nagrody w aż 6 kategoriach zostaną wręczone podczas IX Powiatowej Gali Wolontariatu 8 grudnia 2017, której gospodarzem jest Gmina Morzeszczyn.

Gala Wolontariatu jest bardzo ważnym wydarzeniem, gdyż pokazuje jak ważną rolę pełni wolontariat, szczególnie w życiu młodych ludzi. Ponadto pozwala docenić najaktywniejszych, nie tylko wolontariuszy, ale także organizacje, instytucje oraz przedsiębiorstwa wspomagające organizację inicjatyw społecznych i działające na rzecz dobra wspólnego.

9powiatowagalawolontariatu

W tym roku przyznane zostaną nagrody w następujących kategoriach:

1. Wolontariusz Roku
2. Grupa Wolontariuszy Roku
3. Inicjatywa społeczna Roku
4. Organizacja/Instytucja przyjazna wolontariuszom
5. Firma przyjazna społeczności lokalnej
6. Animator Roku

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w powiecie tczewskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 26 listopada 2017 r.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wolontariat.tczew@gmail.com
Dla każdej kandydatury należy wypełnić jeden formularz oraz załączyć minimum 2 zdjęcia z akcji.
Wstęga Kociewia - modules file icons x office document Formularz zgłoszeniowy – Animator Roku 2017

Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego.

Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać grupy nieformalne i organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć.

Ocenie nominowanych kandydatów podlegać będzie przede wszystkim: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo w podejmowanych działaniach.

Do 5 grudnia 2017 Kapituła, składająca się z osób nagrodzonych w ubiegłych latach oraz przedstawicieli samorządów lokalnych i Rady organizacji, wybierze laureatów konkursu.

Rada Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie i IX Powiatowej Gali Wolontariatu 8 grudnia 2017 (piątek) o godz. 18:00 w Zespole Szkół w Morzeszczynie.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Powiatu Tczewskiego oraz Gminy Morzeszczyn.

Laureaci ubiegłorocznego konkursu Powiatowej Gali Wolontariatu:

WOLONTARIUSZ ROKU – Mateusz Gajewski
WYRÓŻNIENIA: Daria Młakiewicz, Angelika Pozorska i Gabriela Baczewska

GRUPA WOLONTARIUSZY ROKU – Tczewskie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
WYRÓŻNIENIA: Grupa „Mogę więc pomagam” z Tczewa, Audiowolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie, Grupa „biblioTEAM” z Morzeszczyna i Szkolne Koło Wolontariatu z Dąbrówki Tczewskiej

INICJATYWA SPOŁECZNA ROKU – Projekt „Radosny Zakątek” w Subkowach
WYRÓŻNIENIE: Remont płyty boiska w Szprudowie

INSTYTUCJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM – Fabryka Sztuk
WYRÓŻNIENIA: Gminna Biblioteka Publiczna w Morzeszczynie i Collegium Marianum

FIRMA PRZYJAZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – Zakład Produkcji Kruszyw w Gniewie
WYRÓŻNIENIE: Skład budowlany TEMIDA Sp. z o.o. Maciej Czarnecki

ANIMATOR ROKU – Walentyna Czapska
WYRÓŻNIENIA: Dominik Szupryczyńki i Sławomir Kussowski