W dniu 8 maja 2024 roku odbyło się posiedzenie Zarządu LGD. Podjęto jedną uchwałę dotyczącą upoważnienia, ponadto zajęto stanowisko w kwestiach kluczowych dla stowarzyszenia. Główną część spotkania zajęło przygotowanie się do Walnego Zebrania Członków, które zaplanowano na 23 maja br. W sprawach różnych omówiono bieżące sprawy a także podsumowano wizytę studyjną do Bawarii.

Wstęga Kociewia - Zarzad