Wstęga Kociewia - belka z logami

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Operacja pn.: „Pokochaj Kociewie – promocja ”

mająca na celu: „Dywersyfikacja promocji obszaru objętego LSR poprzez wspieranie organizacji pozarządowych w organizacji ciekawych działań promocyjnych w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

uzyskała wsparcie w ramach realizacji

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin i Tczew.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W dniu 24.10.2019r pomiędzy  Województwem Pomorskim  a LGD „Wstęga Kociewia” została podpisana umowa przyznania pomocy na realizację projektu grantowego pn. „Pokochaj Kociewie-promocja” , o nr 00788-6935-UM1121316/19 w którym zostanie osiągnięty cel: „Dywersyfikacja promocji obszaru objętego LSR poprzez wspieranie organizacji pozarządowych w organizacji ciekawych działań promocyjnych w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną”.

W ramach operacji zostaną zrealizowane 2 zadania grantowe:

  1. Kociewskie Forum Kobiet – ” Kociewski Festiwal Kulinarny „Grapa”
  2. Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew – ” Zagniewani w Trójmieście”;

i osiągnięte następujące wskaźniki:

  1. Liczba wydarzeń/imprez – 2;
  2. Liczba osób uczestniczących w /wydarzeniach/imprezach promocyjnych – 195
  3. Liczba osób poinformowanych – 7 000.

 

Wysokość przyznanej pomocy- 40 000,00 zł.

Operacja zostanie zrealizowana w terminie do 24.10.2021r.

 

Informujemy, że z uwagi na trwające zagrożenie pandemią koronawirusa zmuszeni byliśmy aneksować umowy z wykonawcami zadań grantowych dla projektu „Pokochaj Kociewie – promocja”.  Działania, które pierwotnie odbyć się miały w 2020 r. zostały przesunięte w czasie na rok 2021.

W ramach niniejszego projektu zaplanowano dwa działania mające na celu promocję kultury Kociewia:

  • Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew promowało Kociewie podczas Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku realizując operację „Zagniewani w Trójmieście”.

Zadanie polega na przygotowaniu i zrealizowaniu wydarzenia promocyjnego gminy Gniew i Kociewia podczas Jarmarku Dominikańskiego. W ramach jednego z dni Jarmarku planujemy utworzyć na jednej z ulic miasta w miejscu wskazanym przez organizatorów wydarzenia „strefę gniewską”. W tym miejscu na wspólnym stoisku wystawiać się będą organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich,  spółka Zamek w Gniewie, Urząd Miasta i Gminy Gniew. Jednym z elementów wspólnego stoiska będzie plenerowa wystawa zdjęć przedstawiające walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne Gminy Gniew. Prace wydrukowanie na sztywnym podkładzie będą eksponowane na sztalugach rozstawionych wzdłuż ulicy. Kolejnym elementem będzie strefa gastronomiczna na której regionalne specjały przygotowywać będzie wspólnie zespół kucharzy z Zamku w Gniewie oraz członkinie lokalnych KGW. Akcja w założeniu ma walor edukacyjny, chcemy przybliżyć obserwatorom lokalną kuchnię, a przygotowanymi  smakołykami zamierzamy częstować przechodniów. Trzon stoiska stanowić będą przedstawiciele referatu promocji miasta Gniew oraz lokalnych NGO-sów i przewodników turystycznych. W tym miejscu dowiedzieć się będzie można o ofercie turystycznej oraz otrzymać mapy, materiały i ulotki. Oprawę artystyczną stoiska zapewni zespół folklorystyczny Burczybas oraz grupa rekonstruktorów w historycznych strojach. W ramach działania planujemy wydrukować 20 kolorowych tablic, które po zakończeniu przedsięwzięcia będzie można eksponować w formie mobilnej wystawy udostępnianej zainteresowanym podmiotom. Opracowany i wydrukowaniu w nakładzie 500 szt. zostanie również mini przewodnik po Gminie Gniew, 5000szt ulotek rozdawanych turystom i przekazanych do punktów informacji turystycznej. A także gadżety promocyjne jak magnesy na lodówkę, breloczki, itp.

Wstęga Kociewia - IMG 2811 Wstęga Kociewia - IMG 2812

  •  Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet zrealizowało  Kociewski Festiwal Kulinarny „Pełna Grapa” w Subkowach.

Promocja regionalnej kuchni kociewskiej, z wykorzystaniem dziedzictwa lokalnego, poprzez stworzenie  imprezy promującej walory Kociewia oraz strony internetowej.

W ramach operacji przeprowadzono promocję regionalnej kuchni kociewskiej, z wykorzystaniem dziedzictwa lokalnego, poprzez stworzenie  imprezy promującej walory Kociewia pt.: „Kociewski Festiwal Kulinarny – Pełna Grapa”. Liczba uczestniczących w wydarzeniu 200 osób, liczba poinformowanych 2.000 osób.

Utworzono nową witrynę internetową www.kuchnia.kociewie.eu poświęconą regionalnym, kociewskim potrawom.

Wstęga Kociewia - 1 1 Wstęga Kociewia - 2 1 Wstęga Kociewia - 3 1 Wstęga Kociewia - 4 Wstęga Kociewia - 5

Wstęga Kociewia - Pelna Grapa 2021 plakat