W dniu 24.10.2019r pomiędzy  Województwem Pomorskim  a LGD „Wstęga Kociewia” została podpisana umowa przyznania pomocy na realizację projektu grantowego pn. „Pokochaj Kociewie-promocja” , o nr 00789-6935-UM1121316/19 w którym zostanie osiągnięty cel: „Dywersyfikacja promocji obszaru objętego LSR poprzez wspieranie organizacji pozarządowych w organizacji ciekawych działań promocyjnych w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną”.

W ramach operacji zostaną zrealizowane 2 zadania grantowe:

  1. Kociewskie Forum Kobiet – ” Kociewski Festiwal Kulinarny „Grapa”
  2. Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew – ” Zagniewani w Trójmieście”;

i osiągnięte następujące wskaźniki:

  1. Liczba wydarzeń/imprez – 2;
  2. Liczba osób uczestniczących w /wydarzeniach/imprezach promocyjnych – 195
  3. Liczba osób poinformowanych – 7 000.

 

Wysokość przyznanej pomocy- 40 000,00 zł.

Operacja zostanie zrealizowana w terminie do 24.10.2021r.