W dniu 17 stycznia 2019 r. Prezesi LGD podpisali pierwsze umowy z grantobiorcami na realizację projektów w ramach działania „Brama do cyfrowego świata”. Umowy zawarto ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywnych Gniew na zadanie pt. „Robotyka i programowanie dla dzieci i młodzieży” oraz z Fundacją Obywatelską na zadanie pt. „Cyfrowo zaradni – cyfrowo bezpieczni”.

W dniu 17 stycznia 2019 r. Prezesi LGD podpisali pierwsze umowy z grantobiorcami na realizację projektów w ramach działania „Brama do cyfrowego świata”.

Umowę zawarto ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywnych Gniew na zadanie pt. „Robotyka i programowanie dla dzieci i młodzieży” :

podpisanie_umowy

stowarzyszenie_cag

oraz z Fundacją Obywatelską na zadanie pt. „Cyfrowo zaradni – cyfrowo bezpieczni” :

podpisywanie_dokumentow

fundacja_obywatelska

W najbliższym czasie ruszają pierwsze działania zaplanowane we wnioskach. Grantobiorcom gratulujemy i życzymy pomyślnej pracy podczas realizacji zadań.