LGD „Wstęga Kociewia” ogłasza nabór wniosków w zakresie – tworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Wstęga Kociewia”. Pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: lgd@wstega-kociewia.pl  lub telefonicznie: 58 562 71 43, w godzinach 7.30-15.30.

OGŁOSZENIE O NABORZE wraz z załącznikami

7 Ogłoszenie o naborze.pdf

7 Załącznik 1- Cele i wskaźniki.pdf

7 Załącznik 2 – Kryteria wyboru operacji.pdf

7 Załącznik 3 – Dokumenty wymagane.pdf

7 Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.doc

7 Zobowiązanie – zatrudnienie osob z grup defaworyzowanych.doc

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY wraz z załącznikami
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna – .xlsx)
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja .pdf)
Biznesplan (wersja edytowalna – .docx)
Biznesplan (wersja .pdf)
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania biznesplanu

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Wniosek o płatność (wersja edytowalna – .xlsx)
Wniosek o płatność (wersja .pdf)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

WZÓR UMOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
Umowa o przyznaniu pomocy
Załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy
Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy
Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy
Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy
Załącznik nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy
Załącznik nr 5a do umowy o przyznaniu pomocy