Za nami szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców PROW 2014 – 2020 w ramach ogłoszonych naborów wniosków.

 

W związku z ogłoszeniem naborów wniosków zorganizowaliśmy szkolenia związane z omówieniem zasad dotyczących wniosku o przyznanie pomocy dla projektów w ramach PROW 2014-2020 dla następujących działań: granty, podejmowanie działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej.

Spotkania odbywały się od 24 do 27 maja br. w Restauracji Piaskowa w Tczewie (ul. Piaskowa 3, sala szkoleniowa), a poprowadził je Marek Modrzejewski, Kierownik Biura LGD (działania grantowe) oraz pan Jarosław Zielonka z firmy Doradztwo Strategiczno – Inwestycyjne  „Progress” (tematyka działań progospodarczych). Udział w szkoleniu był bezpłatny. Celem szkoleń było przekazanie informacji o: trybie i zakresie przyznawania pomocy, zobowiązaniach wynikających z umowy przyznania pomocy, a w szczególności o sposobie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i załączników. Uczestnicy pozyskali nie tylko przydatną, praktyczną wiedzę, ale też zagwarantowali sobie kilka dodatkowych punktów za udział w szkoleniu w ramach oceny operacji.